ثبت نام ترم تابستان 96

توسط مدیر روابط عمومی

با آغاز ثبت نام ترم تابستان دانشجویان گرامی می توانند دروس ارائه شده را در این ترم انتخاب نمایند

لیست دروس ارائه شده به تفکیک گروه درسامانه آموزشی درج شده و دانشجویانی که از سایر واحدهای دانشگاهی تمایل به انتخاب دروس در این واحد را دارند نیز می توانند در بازه زمانی ثبت نام با دریافت معرفی نامه از واحد مبدا اقدام نمایند.

در صورت عدم ارائه دروس مد نظر می توانید درخواست خود را تا 25تیر ماه به مسئول آموزش ارائه نمایید.

بازگشت